گالری آثار

ابعاد:  ٦٥×٥٠        تکنیک:رنگ روغن       قیمت:٢٥٠٠٠٠T

ابعاد:  ٦٠×١٥       تکنیک:اکریلیک،پاستل      قیمت:٧٠٠٠٠T


ابعاد:  ٨٠×٣٠    ٣تیکه     تکنیک:ابستره       قیمت:٢٥٠٠٠٠T

 

 

ابعاد:  ٧٥×٧٥     تکنیک:ابستره      قیمت:٢٥٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد:80×30      تکنیک: ابستره  (رنگ روغن)      قیمت:١٠٠٠٠٠T

 

 

ابعاد:٦٠×٦٠      تکنیک:آبستره       قیمت:١٦٠٠٠٠T

 

 

    ابعاد: ٩٠×٤٥      تکنیک:آبستره ،چوب    قیمت:٣٥٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد:  80×30     ٢تیکه    تکنیک:آبستره       قیمت:١٨٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد: ٩٥×٤٥     تکنیک:آبستره (چوب)      قیمت:١٨٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد:٨٠×٣٠  ٣تیکه     تکنیک:آبستره       قیمت:٢٥٠٠٠٠T

 

ابعاد:٨٠×٣٠  ٣تیکه        تکنیک:آبستره       قیمت:٢٦٠٠٠٠T

 

 

ابعاد:٧٥×٧٥        تکنیک:آبستره     قیمت:١٥٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد:٥٠×٥٠      تکنیک:آبستره       قیمت:١٥٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد:٧٠×٧٠      تکنیک:آبستره       قیمت:١٠٠٠٠٠T

 

ابعاد: ٤٠×٢٠     تکنیک:آبستره (ترکیب مواد)      قیمت:٥٠٠٠٠T

 

 

 

ابعاد:٩٠×٤٥      تکنیک:آبستره       قیمت:١٠٠٠٠٠T

 

 

ابعاد: ٩٠×٤٥     تکنیک:آبستره       قیمت:١٨٠٠٠٠T

ابعاد: ٤٠×٣٠    تکنیک:پاپیه ماشه      قیمت:٤٠٠٠٠T 

ابعاد: ٣٠×٣٠    تکنیک:اکریلیک،رنگ روغن     قیمت:٣٠٠٠٠T 

 

آثاری که قیمت انها قرمز رنگ میباشند فروخته شده و در صورت تمایل

می توانید سفارش دهبد

تلفن تماس:09388250500

email:atoo_s@yahoo.com

 

 

 
 

 

 

 


 
  
بالاي صفحه

كليه حقوق اين سايت متعلق به مديريت سايت ميباشد

All Rights Reserved 2010 © by visualarts.persianblog.ir

Designed By Iman Khoshniat @ V:3.0 POWERED BY PERSIANBLOG.IR